ProCivitas_logotyp_moderniserad

Frågor och svar ProCivitas Lund

Vi har här sammanställt de vanligaste frågorna gällande ProCivitas. Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss:

046-18 25 50

lund@procivitas.se

Kostar det något att gå på ProCivitas?

– Nej. Skollagen slår fast att utbildningen ska vara avgiftsfri.

Hur går det till om man vill skugga en elev?

– På startsidan finns knappen “Information inför ditt gymnasieval”. Där kommer du vidare till vår kampanjsida. Scrolla ner och klicka på “anmäl dig här” under Skugga en elev. 

Hur går en skuggningsdag till?

Du träffar upp den elev som du ska skugga och följer denna elev under hela dagen. Du följer med på lektionerna och äter skollunchen. Det är ett bra sätt att känna på stämningen på skolan och träffa olika lärare i dess yrkesroll.

Finns det risk att eleverna får byta skola om ProCivitas går i konkurs?

– Nej. På ProCivitas har vi en elevgaranti som säkerställer att elever som påbörjat sin utbildning på skolan också får slutföra utbildningen på skolan.

Vilka betyg krävs för att komma in på ProCivitas?

– Det beror på vilket program man söker och vilket söktryck som råder. Då ProCivitas i Lund lockar många studiemotiverade elever blir konkurrensen därmed hög. Det i sin tur leder till att meritpoängen blir höga. 

Finns en lägsta betygsgräns för att komma in på ProCivitas?

– Nej. Vilket meritvärde som krävs för att komma in bestäms av nivån på de sökandes meritvärden samt antalet platser som erbjuds på respektive program.

Vilka moderna språk kan man läsa på ProCivitas i Lund?

– Spanska (Steg 3-4), Tyska (Steg 3-4), Franska (Steg 3-4)

Behöver eleven betala för frukost och skollunch?

– Nej, frukost och skollunch är avgiftsfri. 

Om man kommer från en annan kommun än Lunds kommun så kan eventuellt hemkommunen ta ut en avgift för att man äter skollunch i annan kommun. Bor du någon annan kommun än Lund kan du ta kontakt med din hemkommun för att höra hur deras regelverk ser ut gällande skollunch på annan ort.

Hur länge har ProCivitas funnits?

– ProCivitas startades 1997 i Helsingborg.

Senare har skolor i Växjö (1999), Malmö (2002),  Lund (2014), Stockholm (2017), Stockholm Karlberg (2019) och Uppsala (2020).

Vad är ProCivitas mentorsprogram?

– ProCivitas mentorsprogram är resultatet av mångårig samverkan mellan ProCivitas och näringslivet samt vissa institutioner där de elever som vill under sitt tredje gymnasieår erbjuds en egen mentor. På ProCivitas Lund har rektorerna ansvaret för att knyta kontakter med och rekrytera mentorer samt att matcha dessa med lämplig elev.

Ansvarig för mentorsprogrammet ordnar också tillställningar såsom mentorsfrukostar som fungerar som en bas för mötet mellan elev och mentor.

Elever sitter utanför ProCivitas Lund på gräsmattan