ProCivitas_logotyp_moderniserad

En gymnasieskola utöver det vanliga

ProCivitas har drivit skolor i över 25 år och finns på flera orter i landet. På alla våra enheter finns samma höga ambitioner och en kultur som präglas av engagemang, gemenskap och entreprenörskap.

Vår målsättning är att bli Sveriges bästa gymnasium. Som ProCivitas-elev kan du förvänta dig en skolgång utöver det vanliga. Vi vill att du, utöver att få gedigna teoretiska kunskaper, ska förbättra din sociala och kommunikativa kompetens samt utveckla din egen drivkraft. Utbildningen syftar till att koppla samman teori och verklighet, vilket ger dig en säker plattform inför framtiden.

För att ytterligare förstärka kopplingen erbjuder vi dig en mentor från arbetslivet samt bjuder in föreläsare från skilda kompetensområden. För att nå goda studieresultat är det viktigt att du trivs, mår bra och känner dig trygg. Stämningen på skolan präglas av att alla som arbetar eller studerar där behandlar varandra med respekt.

Som elev hos oss kommer du att ses som en vuxen människa – med både den frihet och de krav det innebär. Vi har en harmonisk studiemiljö som inspirerar och ger studiero. Våra lokaler är moderna och centralt belägna. De framgångar som vårt koncept givit gör att vi idag är på god väg mot vårt mål att vara Sveriges bästa gymnasieskola.

Här kan du läsa rektorn har ordet!

Elever från ProCivitas Karlberg umgås utanför skolan

ProCivitas historia

1997 ProCivitas startar i Helsingborg

1999 ProCivitas startar i Växjö

2002 ProCivitas startar i Malmö

2014 ProCivitas startar i Lund

2017 ProCivitas startar i Stockholm

2019 ProCivitas startar sin andra skola i Stockholm, ProCivitas Karlberg

2020 ProCivitas startar sin sjunde skola i Sverige, ProCivitas Uppsala

ProCivitas grundades

1997