Rektorn har ordet

ProCivitas Stockholm Karlberg är en nystartad skola som slår upp portarna för första gången hösten 2019.

På ProCivitas Stockholm Karlberg står programmen Naturvetenskap och Beteendevetenskap i fokus. ProCivitas är ett väl etablerat varumärke som genomsyras av höga ambitioner inom akademiska studier, systematisk och kontinuerlig kvalitetssäkring i ett nära samarbete med näringsliv. Vi ser till hela individen med den fasta övertygelsen att ett gott självförtroende, en stabil värdegrund och goda kunskaper ger varje individ goda förutsättningar att forma sin framtid. I rollen som rektor handlar det ytterst om att ge dig som elev bästa möjlighet till en kvalitativ och framtidsinriktad utbildning. Det innebär att jag verkar för en trivsam och innovativ skolmiljö, där våra engagerade och skickliga lärare dagligen gör allt för att just du ska utvecklas som person och lyckas med din utbildning.  Efter genomgången utbildning på ProCivitas Stockholm Karlberg ska du känna dig både nyfiken och väl rustad att möta framtiden och nya, spännande möjligheter.

Jag tror att kvalitet och lärande gynnas av goda samarbeten tillsammans med näringslivet och andra externa aktörer. Inom ProCivitas är samarbete med näringslivet en hörnsten i utbildningen. Vi erbjuder alla elever en egen mentor från näringslivet. Du kommer även att stimuleras av gästföreläsare, studiebesök och studieresor för att visa på kopplingen mellan teori och verklighet. Entreprenörskapet går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi vill att omvärlden ska synas i din vardag då vi tror på att du som elev växer i det samarbetet. Du ska efter avslutad utbildning hos oss vara förbered inför eftergymnasiala studier både i Sverige och utomlands. Från våra systerskolor inom ProCivitas finns många elever som läser på Handelshögskolan i Stockholm såväl som de attraktiva utländska Universiteten Yale, Princeton, Cornell och London School of Economics.

Gymnasietiden handlar inte bara om studier, det är även viktigt att ha roligt under sin studietid. Genom vårt samarbete med andra ProCivitas skolor kommer du som elev att erbjudas ett nätverk genom ett aktivt elevkårsarbete. Efter avslutad utbildning hos oss erbjuds du som elev en aktiv alumniförening. Det är ett mycket givande nätverk för våra före detta elever. De träffas ett flertal gånger per år i Sverige såväl som i andra länder där de studerar och arbetar.

Inom ProCivitas råder elevgaranti. Det innebär att när du börjar som elev hos oss garanterar vi att du kommer fullfölja din utbildning hos oss.

På ProCivitas Stockholm Karlberg ska du som elev känna dig väl mottagen. Jag vill att du ska känna glädje varje dag du går till skolan där målet är att erbjuda dig en förstklassig gymnasieutbildning.

Varmt välkommen till ProCivitas Stockholm Karlberg!

Vänliga hälsningar,
Johanna Svensson, rektor på ProCivitas Stockholm Karlberg

Vi erbjuder alla elever en egen mentor från näringslivet.

- Johanna Svensson, rektor

ProCivitas historia

1997 ProCivitas startar i Helsingborg

1999 ProCivitas startar i Växjö

2002 ProCivitas startar i Malmö

2014 ProCivitas startar i Lund

2017 ProCivitas startar i Stockholm

2019 ProCivitas startar sin andra skola i Stockholm, ProCivitas Karlberg

2020 ProCivitas startar sin sjunde skola i Sverige, ProCivitas Uppsala

ProCivitas grundades

1997