Det är med glädjande nyheter som vi kan berätta att inför läsåret 2022 startar ProCivitas Karlberg två nya inriktningar för Ekonomiprogrammet, ekonomi och juridik.

Vill du veta mer om alla program och inriktningar som vi erbjuder? Läs mer här.