Terminstider ProCivitas Helsingborg

Välkommen till ProCivitas Helsingborg och läsåret 2019. Samtliga elever börjar onsdagen 14 augusti enligt följande:

Adress: Södra storgatan 11-13
Plats: Stenbeck (aulan)

Åk1: kl 10:00
Åk2: kl 13:00
Åk3: kl 14:00
Varmt välkomna,
Henrik Heide

Höstterminen 2019

14 augusti: start
23 december: julavslutning

Vårterminen 2020

7 januari: start
5 juni: Skolavslutning