ProCivitas_logotyp_moderniserad

Vår gymnasieskola

För att möta framtidens krav är det, förutom att få en kvalitativ utbildning, viktigt att behärska en rad olika förmågor och färdigheter. Hos oss kommer du att ställas inför situationer och uppgifter som innebär att du får utmana dig själv. Detta kan inledningsvis verka lite skrämmande och svårt, men vi garanterar att när du avslutat din utbildning hos oss har du inte bara fått goda teoretiska kunskaper utan även utvecklat din förmåga att kommunicera, din drivkraft samt din kreativitet och ledarskapsförmåga.

På ProCivitas samverkar vi med det lokala näringslivet på flera olika sätt. Bland annat erbjuder vi dig en mentor som fungerar som ditt personliga bollplank. Som komplement till undervisningen bjuder vi in spännande föreläsare som delar med sig av sina erfarenheter inom t.ex. ledarskap, design, forskning och hållbar utveckling.

Lärarna på ProCivitas har erfarenheter från näringslivet såväl som en bred och gedigen erfarenhet inom skolans värld. Vår ambition är att våra lärare ska vara regionens bästa och mest engagerade lärare i respektive ämne. Många har tidigare undervisat på såväl universitet som i näringslivet eller arbetat direkt inom de ämnen som de nu undervisar i.

Skolmiljön

Skolmiljön är ett högt prioriterat område och eleverna har enormt mycket att säga till om på skolan. I en mindre skola råder det en bra sammanhållning, kamratskap och en laganda som är unik för privata gymnasier och det är lätt att göra sin röst hörd. Det existerar ingen som helst skadegörelse och det råder ordning och reda på hela skolan, en självklar förutsättning för goda studieresultat.

Skolan är belägen i centrala Helsingborg, har en modern fräsch interiör som verkligen måste upplevas. Med sina designmöbler, plasma-tv och akvarier så liknar ProCivitas ingen annan skola. Klassrummen, grupprummen och uppehållsrummen är nyrenoverade, ljusa och inger studiero.

Våra elever

På ProCivitas Helsingborg går alla typer av elever – en del med ett medvetet mål för sin utbildning, andra går här för att de vill ha en bra bred utbildning som gör att de har stora möjligheter att välja vad de vill syssla med i framtiden. Det som är mest utmärkande för de elever som dras till ProCivitas är en vilja att göra någonting bra av sin gymnasietid och att de vill tillbringa den i en miljö där kvalitet är ett nyckelord. Läs om de elever som tagit studenten hos ProCivitas här.

På en mindre skola är det lättare att känna gemenskap och undvika utanförskap och mobbning.

ProCivitas Helsingborg har även en alumniförening för dem som tagit studenten på skolan. Detta har redan blivit ett nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv.