ProCivitas_logotyp_moderniserad

Rektorn har ordet

Vårt mål är att ge dig som elev på ProCivitas en förstklassig utbildning som möter samhällets krav såväl som dina egna krav och förväntningar.

På ProCivitas möter du behöriga, engagerade och hängivna lärare som säkerställer att din förmåga lyfts fram och utvecklas. Du kommer också att stimuleras av gästföreläsare, studiebesök och studieresor för att visa på kopplingen mellan teori och verklighet. Vårt mantra är att utbildningen ska vara På Riktigt. Näringslivet och skolan är inte två skilda världar utan agerar parallellt med stöd av varandra.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitén i verksamheten och vill hela tiden förbättra oss. Vi lägger stor vikt vid dina synpunkter om skolan, undervisningen, lärarna, kurslitteraturen, kursutbudet, aktiviteterna, lokalerna, maten m.m. Därför utvärderar vi verksamheten regelbundet för att hela tiden kunna bli bättre och bättre.

På ProCivitas skall du kunna känna dig väl mottagen. Vi vill att du skall känna glädje varje dag du skall till skolan. Därför försöker vi att förena nytta med nöje under din utbildningstid, så att du känner lusten att lära, blir belönad för dina hårda akademiska insatser och i framtiden kan se tillbaka på tre fantastiskt roliga och givande år hos oss.

På ProCivitas erbjuder vi dig allt detta, vilket naturligtvis har bidragit till skolans mycket goda rykte.

Varmt välkommen till vår fantastiska skola, med målsättningen att vara Sveriges bästa gymnasieskola.

Henrik Heide, rektor