”Jag engagerade mig i ProCivitas mentorsprogram första gången 2011, som ett sätt att ge lite av mig själv och mina erfarenheter för att kunna vara bollplank åt en ung vuxen. Genom de elever som jag träffat under åren har jag lärt mig att resan är minst lika lärorik för mig som mentor som för adepten, och träffarna har gett mig många nya insikter och vidgade perspektiv som jag kan ta med i vardagen. Jag upplever att jag många gånger kunnat erbjuda adepten en neutral vuxen att prata med, där tankar och känslor inte behöver värderas eller sättas i relation till allt annat som händer i vardagen. För mig som mentor är det viktigt att möta adepten som en jämlike – vi kanske har olika mängd år av livserfarenhet, men vi har lika värdefulla tankar och rätt att få höras. Ett mentorskap handlar ofta om ett ömsesidigt utbyte, där jag som mentor finns till hands för att lyssna, resonera med och stärka min adept i hens tankar och frågor om livet och framtiden, men det är sällan jag som sitter inne med några rätta svar.”
– Sofie Karlsborn, Acting Sustainability & Innovation Manager på Ingka Centres Services


”Att vara mentor innebär att både ge och att få. Mötet med adepten är en ynnest och känslan av att kunna delge erfarenhet och samtidigt utvecklas själv är härligt givande. Mötena är dessutom oftast väldigt roliga och inspirerande.”
– Jörgen Hager, Senior Project Manager på Avalon Innovation AB


”Min främsta drivkraft är att se min adept växa. Att vara mentor är roligt och berikande och det ger mig chansen att dela med mig av mina erfarenheter. Jag vill inspirera och visa på möjligheter som min adept inte alltid ser. Även om fokus i mentorskapet ligger på adepten och adeptens utveckling, så får jag själv så mycket på köpet. De frågor som min adept ställer ger mig nya infallsvinklar och möjlighet att reflektera över mina erfarenheter.”
– Fredrik Kjellberg, COO på Automationspartner


”Jag valde att bli mentor för att stötta en ung person i en fas i livet där det ibland kan vara svårt att välja. Det kan t ex vara vid val av framtida utbildning men att även stötta i andra delar av livet. Jag lär mig också mer om en yngre generation vilket är extra bra när man som jag arbetar inom marknadsföring och försäljning.”
– Louise Benediktsson, Category Manager Beauty på WeMake