ProCivitas_logotyp_moderniserad

Elevhälsa ProCivitas Helsingborg

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas väl med dina gymnasiestudier. På ProCivitas finns kunnig och erfaren personal. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Skolsköterska
Annette Berntson
0725-468655
annette.berntson@procivitas.se

Skolkurator
Christine Wennlo
073-0893254
christine.wennlo@procivitas.se

Specialpedagog
Karin Zetterqvist
070-8242201
karin.zetterqvist@procivitas.se 

SYV
Carina Gerre
073-0318166
carina.gerre@procivitas.se

Skolpsykolog
Pernilla Berggren – kontaktas via skolsköterskan

Skolläkare
Annika Lindgren – kontaktas via skolsköterskan