Elevhälsa ProCivitas Helsingborg

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas väl med dina gymnasiestudier. På ProCivitas finns kunnig och erfaren personal. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Skolsköterska

Annette Berntson
042-167958
annette.berntson@procivitas.se

Skolkurator

Michel Devillaz
073-0318180
michel.devillaz@procivitas.se

Specialpedagog

Fotini Skenteri
070-2068132
fotini.skenteri-ekstrand@procivitas.se

SYV

Carina Gerre
073-0318166
carina.gerre@procivitas.se

Skolpsykolog

Ingemar Jönsson – kontaktas via skolsköterskan

Skolläkare

Annika Lindgren – kontaktas via skolsköterskan