ProCivitas_logotyp_moderniserad

Elevhälsa ProCivitas Helsingborg

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas väl med dina gymnasiestudier. På ProCivitas finns kunnig och erfaren personal. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

Skolsköterska

Annette Berntson
0725-468655
annette.berntson@procivitas.se

Skolkurator

Christine Wennlo
073-0893254
christine.wennlo@procivitas.se

Specialpedagog

Nina Ejlertsson
nina.ejlertsson@procivitas.se 

SYV

Carina Gerre
073-0318166
carina.gerre@procivitas.se

Skolpsykolog

Pernilla Berggren – kontaktas via skolsköterskan

Skolläkare

Annika Lindgren – kontaktas via skolsköterskan