ProCivitas_logotyp_moderniserad

Naturvetenskap

På ProCivitas kan du välja att läsa inriktningen naturvetenskap, vilket kommer ge dig fördjupade kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik, kemi och matematik.

Under utbildningen kommer du bland annat att läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell i kroppen till galaxer i universum. Du kommer även att läsa fördjupad matematik och lära dig hur dess begrepp och symbolspråk kan användas för att utforma modeller i avsikt att förstå och analysera samband inom andra ämnesområden.

Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och förmåga till analytiskt tänkande. För att berika din utbildning och samtidigt säkerställa relevans och verklighetsförankring kommer gästföreläsare, studiebesök och resor att utgöra återkommande inslag. De elever som söker extra utmaningar uppmuntras att söka forskningsprojekt utanför skolan, dels genom gymnasiearbetet men även sommarforskarskolor som Karolinska och Rays.

Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur är ett utmärkt val för dig som vill hålla alla dörrar inför framtiden öppna. Efter avslutad utbildning kommer du nämligen att ha goda förutsättningar att lyckas med vidare studier inom en rad olika utbildningsområden. Programfördjupningskurserna på ProCivitas Stockholm är engelska 7 och entreprenörskap.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Matematik 2 100
Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma
Biologi 1 100
Fysik 1 150
Kemi 1 100
Moderna språk 100
Inriktningsämnen
Biologi 2 100
Fysik 2 100
Kemi 2 100
Matematik 4 100
Programfördjupning 200
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Summa: 2500 0 0