ProCivitas_logotyp_moderniserad

NATURVETENSKAP

Inriktningen naturvetenskap utvecklar dina kunskaper inom samtliga naturvetenskapliga ämnen. Du får möjlighet att fördjupa dig både genom skolans breda kursutbud men också i projektsamarbeten med forskare och universitet.

Under utbildningen kommer du bland annat att läsa om hur sambanden i naturen fungerar, allt från minsta cell i kroppen till galaxer i universum. Du har även möjlighet att läsa en fördjupningskurs inom naturvetenskap där bioteknik, kriminalteknik och läkemedel är en del av kursinnehållet. Inom ramen för kursen genomförs samarbete med Lunds Universitet. Det är även möjligt att fördjupa sig inom Fysik (Fy3) och Matematik (Matematik specialisering)

Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och förmåga till analytiskt tänkande. För att berika din utbildning och samtidigt säkerställa relevans och verklighetsförankring kommer gästföreläsare, studiebesök och resor att utgöra återkommande inslag. I åk. 3 genomförs exempelvis en projektvecka där du får arbeta tillsammans med forskare och företag. Tidigare elever har arbetat med självstyrande bilar på Volvo i samarbete med Chalmers, läkemedelsframställning i samarbete med Lunds Universitet och partikelfysik i samarbete med CERN/Geneve.

Under flera olika projektveckor tränas du även i entreprenörskap och kommunikation. Du kommer att få utveckla din förmåga att presentera naturvetenskap på ett intressant och inspirerande sätt, något du har stor nytta av under dina vidare studier och i arbetslivet. Efter avslutad utbildning kommer du att ha goda förutsättningar att lyckas med vidare studier inom en rad olika utbildningsområden.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Matematik 3c100
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1b100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN
Biologi 1100
Fysik 1150
Kemi 1100
Moderna språk100
INRIKTNINGSÄMNEN
Biologi 2100
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Programfördjupning200
Gymnasiearbete100
Individuella val200
Valbara kurser
Matematik 5
Matematik specialisering
Fysik 3
CSI - Naturvetenskaplig specialisering
Programmering 1
Engelska 7
Engelska specialisering - retorik
Företagsekonomi 1
Psykologi 1
Filosofi 1
Träningslära
Idrott och hälsa 2
Sociologi
Geografi 1
Moderna språk steg 5
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Summa:250000