Juridik

Vill du veta hur man marknadsför en produkt, startar ett företag eller vad som kännetecknar en bra ledare? Vill du veta hur man löser kluriga juridiska fall? Ekonomiprogrammet utvecklar dina kunskaper i samhällskunskap, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Inom ämnet psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

Juridikinriktningens kurser Rätten och samhället och Affärsjuridik ger dig en god grund inför vidare juridikstudier. Inom fördjupande kurser i psykologi får du förståelse för hur människor tänker, känner och handlar. Kursen retorik är tänkt att ge dig de retoriska verktyg som behövs – kanske för ett kommande yrke som advokat?

Gymnasiegemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Idrott och hälsa 1 100
Religion 1 50
Samhälle 1 b 100
Samhälle 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Historia 1b 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Programgemensamma ämnen Åk 1 Åk 2 Åk 3
Moderna språk 100
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50
Inriktning Åk 1 Åk 2 Åk 3
Affärsjuridik 100
Filosofi 1 50
Psykologi 2a 50
Rätten och samhället 100
Programfördjupning Åk 1 Åk 2 Åk 3
Retorik 100
Entreprenörskap 100
Engelska 7 100
Individuella val Åk 1 Åk 2 Åk 3
Val 1 100
Val 2 100
Gymnasiearbete Åk 1 Åk 2 Åk 3
Gymnasiearbete 100
Summa: 900 900 700