ProCivitas_logotyp_moderniserad

Inriktning Ekonomi

ProCivitas ekonomiprogram med inriktning ekonomi passar dig som vill ha en bred utbildning, som samtidigt leder till fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden. Under utbildningen kommer du bland annat att få studera marknadsföring, redovisning och kalkylering.

Utöver fördjupade ekonomiska kunskaper finns det även utrymme för andra fördjupningar. Inom ämnet psykologi får du exempelvis förståelse för hur människor tänker och handlar, vilket är viktigt vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Du kommer även studera ledarskap och organisation, något som är användbart i alla yrken och professioner.

Under dina tre år får du delta i arrangemang och lösa verkliga case och utmaningar från företag i det lokala näringslivet. Du kommer även att göra studiebesök och möta gästföreläsare med olika erfarenheter av företagande och ledarskap. Under ditt sista år på gymnasiet åker vi på studieresa till London för att bland annat besöka företag och banker. Detta för att ge en större förståelse och kunskap om näringsliv och företagande i ett mer globalt perspektiv.

På ProCivitas går entreprenörskap som en röd tråd genom hela verksamheten. Om du väljer inriktningen ekonomi kommer du bland annat att få läsa kursen entreprenörskap och företagande. Detta – i kombination med möjligheten att starta UF-företag samt skolans nära samarbete med näringslivet – innebär att du redan under årskurs 2 lär dig att starta och driva ett företag. Du kommer lära dig att ta ansvar och utveckla såväl din drivkraft som din kommunikativa förmåga, vilket är ovärderlig kunskap, oavsett om du väljer att studera vidare eller att fortsätta direkt på den entreprenöriella banan.

Gymnasiegemensamma ämnen
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1b100
Idrott och hälsa100
Matematik 1100
Matematik 2100
Naturvetenskap 1b100
Religionskunskap50
Samhällskunskap 1b100
Samhällskunskap 2100
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Programgemensamma ämnen
Företagsekonomi 1100
Moderna språk100
Privatjuridik100
Psykologi 150
Inriktningsämnen
Entreprenörskap och företagande100
Företagsekonomi 2100
Matematik 3100
Programfördjupning300
Gymnasiearbete100
Individuella val200
Valbara kurser
Psykologi 2
Filosofi 1
Naturkunskap 2
Programmering 1
Matematik specialisering
Engelska 7
Engelska specialisering - retorik
Träningslära
Idrott och Hälsa 2
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Sociologi
Moderna språk steg 5
Summa:250000