"Sveriges bästa gymnasieskola"

är ProCivitas målsättning. Du som elev förtjänar det allra bästa! Därför anställer vi bara de allra bästa lärarna och ger de bästa tänkbara förutsättningarna för att förverkliga just Dina drömmar.

Mentors-
programmet


Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en framgångsrik karriär. Därför erbjuder ProCivitas alla elever en egen mentor från näringslivet under det sista läsåret.

Alumni-
verksamhet


ProCivitas har en alumniförening på varje skola för dem som tagit studenten. Detta har redan blivit nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet.

Ung företagsamhet


ProCivitas utnämndes till Sveriges bästa UF-skola 2017. Ung Företagsamhet är en processutbildning i att starta och driva ett eget företag under ett skolår. I centrum står elevens individuella utveckling.

Läs mer om Procivitas

Här finns ProCivitas

Varmt välkommen till tre fantastiska år på ProCivitas!