Mentorsprogrammet

Mentorsprogrammet på ProCivitas

Att etablera varaktig kontakt mellan näringsliv och ungdomar redan i tidig ålder förbättrar möjligheterna till en framgångsrik karriär. Därför erbjuder ProCivitas alla elever en egen mentor från näringslivet under det sista läsåret. Vår erfarenhet är att de teoretiska kunskaper som studierna ger utvecklas och förstärks genom den verklighetsanknytning som en mentor bidrar med.

Mentorskapet är en nyttig och meriterande erfarenhet som hjälper eleven att:

 • Göra sig en tydligare framtidsbild
 • Skapa vidgade och nya perspektiv
 • Få inblick i bransch eller yrke
 • Bygga ett kontaktnät
 • Utveckla sin sociala kompetens

Valet av mentor anpassas efter varje elevs intressen, framtidsplaner och behov. Mentorerna rekryteras följaktligen från en mängd olika branscher och företag.

Här kan du bläddra i Malmös mentorsfolder.»

 


 1. procivitasgymnasium
  procivitasgymnasium: RT @ProCivitasHbg: Fint besök 2 - studenter från University of Michigan! För fjortonde året har vi utbytet med University of... https://t.c…

 2. procivitasgymnasium
  procivitasgymnasium: RT @ProCivitasHbg: Fint och uppskattat besök 1 - Nicole Schiller! Den viktiga kompetensen att kunna göra vetenskapliga... https://t.co/xJgZ…

 3. procivitasgymnasium
  procivitasgymnasium: Dags för gymnasieval? Öppet hus 4 dec. kl. 17.30-19.30 på Elite Stora Hotellet i Jönköping https://t.co/7QEu39pjHX


ProCivitas 20 år