Hantering av personuppgifter

För att få information/påminnelser om vår skola eller när du anmäler dig till en prova-på-dag måste du lämna personuppgifter till oss – namn och e-post/telefonnummer. Du väljer själv om du vill avstå från att lämna dessa uppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om dig endast inom AcadeMedia och enbart i syfte att skicka information/påminnelser från vår skola eller registrera din ansökan om prova-på-dag. Personuppgiftsansvarig är Procivitas Privata Gymnasium AB (org. nr. 556615-7102), Box 213, 101 24 Stockholm.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter och du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, samt för att begära rättelse eller att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras fram till dess att antagningsperioden är över för det år du anger att du börjar gymnasiet. Du hittar kontaktuppgifter och mer information på https://trygg.academedia.se/.


  1. procivitasgymnasium
    procivitasgymnasium: RT @ProCivitasHbg: Fint besök 2 - studenter från University of Michigan! För fjortonde året har vi utbytet med University of... https://t.c…

  2. procivitasgymnasium
    procivitasgymnasium: RT @ProCivitasHbg: Fint och uppskattat besök 1 - Nicole Schiller! Den viktiga kompetensen att kunna göra vetenskapliga... https://t.co/xJgZ…

  3. procivitasgymnasium
    procivitasgymnasium: Dags för gymnasieval? Öppet hus 4 dec. kl. 17.30-19.30 på Elite Stora Hotellet i Jönköping https://t.co/7QEu39pjHX


ProCivitas 20 år