Alumniverksamhet

ProCivitas har en alumniförening på varje skola för dem som tagit studenten. Detta har redan blivit nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv.

ALUMNIFÖRELÄSNING: THILDA KARLSSON PCV 2010-2013

Thilda Karlsson var den 10:e i raden av fantastiska aluumniföreläsare. Thilda gick på ProCivitas 2010-2013 i Växjö och drömmer om att bli läkare. Thilda föreläste om sitt projekt att tillsammans med Team Rynkeby samla in en miljon till Barncancerfonden genom att cykla till Paris.

thilda-528281ec0d3b3


  1. procivitasgymnasium
    procivitasgymnasium: RT @ProCivitasHbg: Fint besök 2 - studenter från University of Michigan! För fjortonde året har vi utbytet med University of... https://t.c…

  2. procivitasgymnasium
    procivitasgymnasium: RT @ProCivitasHbg: Fint och uppskattat besök 1 - Nicole Schiller! Den viktiga kompetensen att kunna göra vetenskapliga... https://t.co/xJgZ…

  3. procivitasgymnasium
    procivitasgymnasium: Dags för gymnasieval? Öppet hus 4 dec. kl. 17.30-19.30 på Elite Stora Hotellet i Jönköping https://t.co/7QEu39pjHX


ProCivitas 20 år