Naturvetenskapsprogrammet

UNDRAR DU HUR man löser ett brott med DNA-teknik? Undrar du om det vi människor gör verkligen påverkar klimatet? Vill du gå en bred utbildning som öppnar många vägar till intressanta utbildningar och yrken?

Då är Naturvetenskapsprogrammet något för dig! Du kommer att studera allt ifrån genetik och astronomi, till logisk problemlösning och hur ett företag drivs.

Att studera naturvetenskap är intressant och utmanande när man får se, känna, höra och uppleva sambanden i naturen. Du kommer därför att få laborera mycket i våra moderna och välutrustade laborationslokaler.

Naturligtvis finns det också möjlighet att välja inriktningen Naturvetenskap och samhälle under det andra året. Du som naturvetare har även möjlighet att inom ramen för Ung Företagsamhet utveckla din entreprenörsanda och drivkraft – egenskaper som är en viktig del av ProCivitas profil. I dessa projekt arbetar du med aktuella ämnen som exempelvis miljö, energi, läkemedel, bioteknik och innovationer.

På ProCivitas studerar du i en miljö präglad av nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. Som en del av din utbildning kommer du därför att besöka universitet, forskningsstationer och företag som ger dina studier en stark verklighetsförankring.

Lyssna på podden om Naturvetenskapsprogrammet på ProCivitas i Malmö»

Poängplaner

Gymnasiearbete 100 Fördjupningskurser 300
Individuellt val 200 Gymnasiearbete 100
Fördjupningskurser 200 Individuellt val 200
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 100 Engelska 5 100
Engelska 6 100 Engelska 6 100
Historia 1B 100 Historia 1B 100
Idrott och hälsa 1 100 Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100 Matematik 1 100
Matematik 2 100 Matematik 2 100
Matematik 3 100 Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50 Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1B 100 Samhällskunskap 1B 100
Svenska 1 100 Svenska 1 100
Svenska 2 100 Svenska 2 100
Svenska 3 100 Svenska 3 100
Inriktning Naturvetenskap 400 Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300
Biologi 2 100 Biologi 2, Fysik 2 el. Kemi 2 100
Fysik 2 100 Geografi 1 100
Kemi 2 100 Samhällskunskap 2 100
Matematik 4 100 Programgemensamma karaktärsämnen 450
Programgemensamma karaktärsämnen 450 Biologi 1 100
Biologi 1 100 Fysik 1 150
Fysik 1 150 Kemi 1 100
Kemi 1 100 Moderna språk 100
Moderna språk 100 2500
2500