Program

Den nya gymnasiereformen GY11 förnyar programutbudet på ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö och vi erbjuder sedan ht 2011 följande program:

  • Ekonomiprogrammet (EKEKO)
  • Samhällsprogrammet med internationell profil (SASAM)
  • Naturvetenskapsprogrammet (NANAT, NANAS)
  • Nationell idrottsutbildning

Läs mer om Gy 11 och den nya programmen på Skolverkets hemsida