Personal

De som undervisar på ProCivitas har nästan undantagslöst stora erfarenheter från yrkesverksamhet och kompetenser hämtade utanför skolans värld.

Många har tidigare undervisat på såväl universitet som i näringslivet eller arbetat direkt inom de ämnen som de nu undervisar i.

Varje år genomförs utvärderingar av verksamheten där framför allt elevernas åsikter om undervisningen tas in. På ProCivitas undervisar ingen som inte uppskattas och respekteras av de elever och kollegor som studerar eller arbetar där.

På ProCivitas går alla typer av elever – en del med ett medvetet mål för sin utbildning, andra går här för att de vill ha en bra bred utbildning som gör att de har stora möjligheter att välja vad de vill syssla med i framtiden. Det som är mest utmärkande för de elever som dras till ProCivitas är en vilja att göra någonting bra av sin gymnasietid och att de vill tillbringa den i en miljö där kvalitet är ett nyckelord.

På en mindre skola – ProCivitas har en policy för hur många elever det får gå som mest per skola – är det lättare att känna gemenskap och undvika utanförskap och mobbning.

ProCivitas har även en alumniförening för dem som tagit studenten på skolan. Detta har redan blivit ett nätverk med olika föreningar på till exempel Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Målsättningen med föreningen är att den skall vara ett nätverk för nytta och nöje under såväl vidare studier som i ett kommande yrkesliv.