Frågor och svar

Vi har här sammanställt de vanligaste frågorna gällande ProCivitas. Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss:

Expeditionen: 040-30 39 00

malmo@procivitas.se

Kostar det något att gå på ProCivitas?

– Nej. Skollagen slår fast att utbildningen ska vara avgiftsfri.

Finns det risk att eleverna får byta skola om ProCivitas går i konkurs?

– Nej. På ProCivitas har vi en elevgaranti som säkerställer att elever som påbörjat sin utbildning på skolan också får slutföra utbildningen på skolan.

Vilka betyg krävs för att komma in på ProCivitas?

– Det beror på vilket program man söker och vilket söktryck som råder. Då ProCivitas lockar många studiemotiverade elever så brukar det krävas höga poäng för att komma in.

Finns en lägsta betygsgräns för att komma in på ProCivitas?

– Nej. Vilket meritvärde som krävs för att komma in bestäms av nivån på de sökandes meritvärden samt antalet platser som erbjuds på respektive program.

Vilka moderna språk kan man läsa på ProCivitas i Malmö?

– Spanska (Steg 3-5), Tyska (Steg 3-5), Franska (Steg 3-5), Danska (steg 1-4), Kinesiska 3-4.

Kostar skollunchen?

Skollunchen är avgiftsfri. Elever som går på idrottsprogrammet erbjuds frukost efter sina morgonpass mot en mindre kostnad.

Om man kommer från en annan kommun än Malmö kommun så kan eventuellt hemkommunen ta ut en avgift för att man äter skollunch i annan kommun. Bor du i någon annan kommun än Malmö kan du ta kontakt med din hemkommun för att höra hur deras regelverk ser ut gällande skollunch på annan ort.

Hur går det till om man vill skugga?

– Du hör av dig till malmo@procivitas.se och berättar att du vill skugga. I mailet får du gärna skicka med:


1. Ditt namn

2. Ditt telefonnummer

3. Vilka dagar som passar dig för att komma på besök

4. Vilket program du är intresserad av

Vi kommer sedan att kontakta dig.

Hur går en skuggningsdag till?

Du möter upp den elev som du ska skugga och följer denna elev under hela dagen. Du följer med på lektionerna och äter skollunchen. Detta är ett bra sätt att känna på stämningen på skolan och träffa skolans lärare.

Hur länge har ProCivitas funnits?

– ProCivitas startades 1997 i Helsingborg.

Senare har skolor i Växjö (1999), Malmö (2002) och Lund (2014).

Vad är ProCivitas mentorsprogram?

– ProCivitas mentorsprogram är resultatet av mångårig samverkan mellan ProCivitas och näringslivet samt vissa institutioner där de elever som vill under sitt tredje gymnasieår erbjuds en egen mentor. Varje ProCivitasskola har en person som i sin tjänst (näringslivskoordinator) har uppgiften att knyta kontakter med och rekrytera mentorer samt att matcha dessa med lämplig elev.

Ansvarig för mentorsprogrammet ordnar också tillställningar såsom mentorsfrukostar som fungerar som en bas för mötet mellan elev och mentor.

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/malmo/har-skolan-rad-att-inte-samverka_201056.html