Naturvetenskapsprogrammet

ProCivitas Naturvetenskapliga program har som ambition att ge dig en utbildning som kombinerar djupa kunskaper inom det naturvetenskapliga området med entreprenörskap och drivkraft. Kunskaperna från Din utbildning kan Du sedan direkt använda till vidare studier och forskning, att driva företag och projekt eller skapa egna uppfinningar och innovationer.

Utbildningen kommer att utrusta Dig med begrepp och verktyg som tar Dig både till universums yttersta gräns, men även in i atomens innersta kärna. Allt ifrån klimatproblematik, programmering, kunskap om företag, genetik, logisk problemlösning till astronomi med mera ingår i Din utbildning.

Som en del av Din utbildning kommer Du att få besöka universitet, forskningsstationer och företag som kommer att ge en stark verklighetsförankring åt Dina studier. Du kommer även att få möta föreläsare och mentorer i form av läkare, forskare och entreprenörer som ger Dig en direkt inblick i många olika branscher och yrkesområden.

I våra moderna välutrustade laborationslokaler kommer Du att få studera naturens lagar under handledning av engagerade lärare med bred kompetens från både forskning och näringsliv. ProCivitas Naturvetenskapliga program bygger på att Du skall få studera i en miljö präglad av nyfikenhet och nytänkande. Allt detta syftar till att Du ska få en stark inre drivkraft som hjälper Dig att förverkliga de drömmar och mål som Du har.

Program och kurser – exempel på kursinnehåll på ProCivitas naturvetenskapsprogram

Vår inriktning är Naturvetenskap. Intresset för detta program har varit mycket stort. Vi har en ny labbsal med toppmodern utrustning!

I denna moderna och välutrustade laborationssal kommer du att ägna mycket tid åt laborationer och projekt inom kemi, fysik och biologi. Vi tror nämligen att naturvetenskaplig förståelse får man bäst genom att se, känna, höra och uppleva sambanden i naturen. Du kommer att få använda traditionell laborationsutrustning men även moderna datorbaserade mätmetoder som ger en god förberedelse för vidare studier.

Vill du ha mer information eller komma och besöka oss? Kontakta oss gärna så ordnar vi det!

Du söker via www.gymnasieansokan.se

Poängplan

Natur-Natur Natur-Samhälle
Gymnasiearbete 100 Gymnasiearbete 100
Individuellt val 200 Individuellt val 200
Fördjupningskurser 200 Fördjupningskurser 300
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Gymnasiegemensamma ämnen 1150
Engelska 5 100 Engelska 5 100
Engelska 6 100 Engelska 6 100
Historia 1b 100 Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100 Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100 Matematik 1 100
Matematik 2 100 Matematik 2 100
Matematik 3 100 Matematik 3 100
Religionskunskap 1 50 Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100 Svenska 1 100
Svenska 2 100 Svenska 2 100
Svenska 3 100 Svenska 3 100
Inriktning
Natur-natur
400 Inriktning
Natur-samhälle
300
Biologi 2 100 Biologi 2 100
Fysik 2 100 Geografi 1 100
Kemi 2 100 Samhällskunskap 2 100
Matematik 4 100
Programgemensamma karaktärsämnen 450 Programgemensamma karaktärsämnen 450
Biologi 1 100 Biologi 1 100
Fysik 1 150 Fysik 1 150
Kemi 1 100 Kemi 1 100
Moderna språk 100
Moderna språk 100
2500 2500